Počet návštev:

051629

en de hu pl ru sk
Piatok. 14.06. 2024 21:03:48

GEODETICKÉ PRÁCE V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE

 

Účelové mapy polohopisu a výškopisu pre projektovú prípravu stavieb

 • I/77 Bardejov – Bardejovské kúpele,rekonštrukcia cesty
 • I/74 Snina – Kolonica, preložka cesty
 • I/18 N.Hrabovec – Petrovce n./L., preložka cesty
 • Nová Sedlica-Zboj-Uličské Krivé – vodovod a kanalizácia
 • I/18 -509 Naciná Ves, most
 • I/77-068 Vyšný Mirošov, most
 • I/74-025 Snina, most-havária
 • Obnova VTL plynovodu DN 700, PN 63 Ruská – Mokrý Háj, úsek PS Ruská – TU Seňa ÚSEK III – časť Veľké Raškovce-Malčice

 

Kompletné dokumentácie na zábery pozemkov pre DÚR a DSP

 • I/74 Snina – Kolonica, preložka cesty
 • I/18 N.Hrabovec – Petrovce n./L., preložka cesty
 • Sanácia zosuvu na ceste III/5602 pred obcou Kalná Roztoka
 • Sanácia zosuvu na ceste II/567 medzi obcami Nižná Jablonka-Hostovice
 • I/64 Rajecké Teplice-Kľače, preložka cesty
 • I/68 Prešov – odb.Škultétyho-ZVL
 • I/18 Stropkov, preložka cesty
 • I/18 -509 Nacina Ves, most
 • I/77-068 Vyšný Mirošov, most
 • I/74-025 Snina, most-havária


Kontrolné merania žeriavových dráh :

 • EUSTREAM a.s. – KS 02 Jablonov nad Turňou – 15 žer.dráh v celkovej dĺžke cca 1000 m

 

Naše referencie:

Pozrite si zoznam našich spokojných zákazníkov

Naše služby:

 • Geodetické práce v katastri nehnuteľností
 • Geodetické práce v investičnej výstavbe
 • Poradenstvo a služby pri vysporiadaní vlastníctva k pozemkom a zápise do katastra nehnuteľností

 

Viac informácií ...

O našej firme:

 • Spoľahlivosť
 • Kvalita
 • Profesionalita

Viac informácií ...

Kontaktujte nás pre viac informácií